Video: Izlaganje guvernera dr Radoja Žugića na otvaranju druge međunarodne CBCG Fintek konferencije „Uloga finteka u demokratizaciji finansijskog okruženja“, 7. oktobar 2022.