Fintech Strategija


Cijeneći da inovacije u finansijskim uslugama i finansijskim tehnologijama (Fintech) mogu donijeti značajne koristi Crnoj Gori na različitim nivoima, Centralna banka Crne Gore je inicirala Projekat izrade sveobuhvatne Nacionalne Fintech strategije. Uz podršku inostranih partnera, naš je cilj da uključimo sve zainteresovane strane fintech ekosistema koji će koordinisano raditi na zajedničkom cilju - digitalnoj transformaciji crnogorskog finansijskog sektora.


Na tom putu Projekat će biti realizovan kroz nekoliko faza: