Održana CBCG fintech konferencija


22/10/2021

Centralna banka Crne Gore, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja i Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija postavili su razvoj finansijskih tehnologija visoko na listi svojih prioriteta, poručeno je sa današnje CBCG fintech konferencije na temu „Uticaj fintech-a na budućnost bankarskih i finansijskih usluga“.


Konferenciju su otvorili guverner CBCG dr Radoje Žugić i stalna predstavnica Kancelarije Programa ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori Daniela Gasparikova.


Guverner Žugić je u uvodnom obraćanju istakao da „digitalizacija uveliko utiče na promjenu modela poslovanja banaka, koje su više nego ikad okrenute ka boljem razumijevanju potreba klijenata, koji, sa druge strane, sve više traže efikasnost i lakoću dostupnosti servisa banaka“. Stoga je intencija CBCG da podstakne implementaciju novih tehnologija u bankarstvu, kao i da motiviše banke da, u saradnji sa malim i inovativnim kompanijama, rade na dodatnom unapređenju kvaliteta svojih usluga.


Gasparikova je istakla da se digitalna transformacija u Crnoj Gori dešava, ali da je nejednako raspoređena. „Digitalizacija treba da bude usmjerena na poboljšanje uslova života svih ljudi jednako, a preduslovi za to su, prije svega, otklanjanje infrastrukturnih barijera i unapređenje ljudskih kapaciteta“, smatra Gasparikova.


U nastavku konferencije su održana tri panela, u okviru kojih se diskutovalo o uticaju tehnoloških i finansijskih inovacija na razvoj bankarstva, ali i društva uopšte u Crnoj Gori, kao i o uticaju tehnologija na transformaciju platnih sistema.


Konferenciji, koju je organizovala CBCG, u saradnji sa ICT Cortexom i Udruženjem banaka Crne Gore, prisustvovali su domaći i inostrani stručnjaci iz oblasti finansijskog, IT i fintech sektora, među kojima su predstavnici centralnih banaka Mađarske, Hrvatske, Makedonije, Albanije, predstavnici crnogorskih i međunarodnih fintech kompanija, predstavnici banaka koje posluju u Crnoj Gori, kao i predstavnici Ministarstva finansija i socijalnog staranja i Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija.


Nakon konferencije, zvanično je otpočeo i prvi CBCG FinTech hakaton na temu „Budućnost digitalnih bankarskih i platnih servisa u Crnoj Gori“, u okviru koga će se, u narednih 48 sati, pet timova finalista takmičiti za vrijedne nagrade koje je obezbijedila CBCG.