Kontakt obrazac


Ako nam se želite obratiti, molimo da popunite i pošaljete obrazac. Polja označena zvjezdicom (*) su obavezna.

Opšte informacije

Posjedujete li licencu za rad neke institucije nadležne za regulativu u Crnoj Gori, EU ili neke treće zemlje? *Inovativni finansijski proizvod ili usluga:

Detaljno opišite proizvod ili uslugu koju namjeravate da pružate, uključujući poslovni model: *

Područje inovacija (možete označiti više područja): *

U kojoj fazi je trenutno Vaš proizvod/usluga? *

Koju novu vrijednost Vaši proizvodi/usluge donose korisnicima? *

Koje je vaše ciljano tržište? (možete označiti više područja): *

Jeste li se već obratili nekoj drugoj instituciji nadležnoj za regulativu ili nadzor finansijskih usluga u Crnoj Gori ili inostranstvu u vezi sa svojim proizvodom ili uslugom? *Koji je izvor finansiranja razvoja, odnosno plasmana proizvoda/usluge? (možete označiti više područja) *

Ostalo

Dodatni komentari:

Očisti

Nakon prijema obrasca za kontakt postoji mogućnost da od Vas zatražimo dodatna razjašnjenja elektronskom poštom, telefonom ili da Vas pozovemo na sastanak.

Nastojaćemo da odgovor na Vaš zahtjev pružimo u najkraćem mogućem roku, u zavisnosti od složenosti upita i dostavljenih informacija.

Napomena: CBCG FinTech Hub počiva na principima povjerljivosti i zaštite privatnosti ličnih podataka, kao i zaštite dobijenih informacija. Informacije i dokumentacija koje se dobiju od pravnog lica tretiraju se kao poslovna tajna sa oznakom strogo povjerljivo. CBCG Fintech Hub će dostavljene podatke koristiti isključivo za tumačenje Vašeg poslovnog modela, kao i za procjenu uticaja konkretne inovacije na razvoj platnih i finansijskih usluga, kako u Crnoj Gori, tako i globalno, a sa ciljem da što kvalitetnije odgovorimo na Vaš upit.