Fintech istraživanje


Finansijske tehnologije (fintech) mogu na inkluzivan način transformisati crnogorske finansijske firme, finansijski sistem i privredu. Finansijski regulatori, prije svega Centralna banka Crne Gore, zajedno sa Vladom Crne Gore sprovode istraživanje kako bi ocijenili izvodljivost, mogućnosti i izazove koji se javljaju po osnovu razvoja fintech-a i digitalnih finansijskih usluga. Projekat Izrade Nacionalne fintech strategije podržao je „EFSE Development Facility“ i finansira se iz fondova Evropske unije.


Vaš doprinos je od ključnog značaja i od Vas i Vaše organizacije tražimo da odgovorite na online anketu koja ne bi trebalo da Vam oduzme više od 30 minuta.Započnite anketu


Ankete su segmentirane po tipovima institucija/organizacija. Ankete su aktivne od 24.08.-16.09.2022. Molimo da odaberete anketu u skladu sa profilom institucije koju predstavljate:


 1. Postojeće kompanije za pružanje finansijskih usluga >>>

 2. Fintech kompanije, kompanije za pružanje alternativnih finansijskih usluga kao i pružaoci tehnoloških rješenja finansijskom sektoru >>>

 3. Investitori, Akceleratori, Parkovi, Inkubatori i razvojne agencije >>>

 4. Regulatori >>>

 5. Vlada, Ministarstva i Agencije >>>

 6. Udruženja >>>

 7. Univerziteti/Obrazovne institucije >>>
ČESTO POSTAVLJENA PITANJA


Za koje potrebe se sprovodi ovo istraživanje?

Ovo istraživanje će pomoći kreatorima politika da ocijene koliko je Crna Gora spremna da usvoji fintech i digitalne finansijske usluge. Istraživanje će im takođe pomoći da bolje razumiju prepreke i izazove sa kojima se inovatori suočavaju i kako ih riješiti. Konačno, rezultat istraživanja će pomoći kreatorima politika da razviju Nacionalnu fintech strategiju za zemlju.


Zašto su Crnoj Gori potrebne fintech ili digitalne finansijske usluge?

Fintech ili finansijska tehnologija će pomoći da se modernizuje finansijski sistem Crne Gore, što će se biti od koristi finansijskim firmama i potrošačima. Finansijski sektor će biti usklađen sa najboljom međunarodnom praksom i to će nam pomoći da izgradimo čvršće odnose sa Evropskom unijom i širom međunarodnom zajednicom. 


Šta je fintech?

Fintech se odnosi na korišćenje tehnologije u finansijskim uslugama u cilju razvijanja boljih i inovativnih proizvoda i usluga koji mogu pružiti bolje korisničko iskustvo, po nižoj cijeni, i što je još važnije, fintech ima potencijal da građanima i manjim preduzećima omogući bolji pristup finansiranju. Fintech je globalni fenomen i nešto što Crna Gora sebi ne može priuštiti da ignoriše. Pogledajte ovaj video kako biste bolje razumjeli fintech i njegove prednosti.


Kako se anketa sprovodi?

Vaš izvršni direktor je imenovao osobu koja je zadužena za koordinaciju odgovora na anketu. Ova osoba će pronaći osoblje koje može da popuni anketu i možda ste već od njih dobili poziv. Anketa se popunjava online i vaš predstavnik će Vam poslati link putem kojeg možete da pristupite anketi. Nakon što odgovorite na pitanja iz ankete, od Vas će se tražiti da kliknete na dugme „Završi“. To je sve što treba da uradite. Nema potrebe da bilo kome šaljete popunjenu anketu.


Na kom jeziku se anketa sprovodi?

Fintech savjetodavna firma sa sjedištem u Londonu nam pomaže da osmislimo, sprovedemo i analiziramo anketu. Oni će takođe biti zaduženi da sastave izvještaj o stanju u pogledu fintech-a koji će obuhvatiti rezultate ankete. Stoga će se anketa sprovoditi na engleskom jeziku.


Ko će učestvovati u anketi

Da bi fintech uspio, potrebno je da cijeli ekosistem radi zajedno. Stoga će se ovom anketom tražiti odgovore od sedam grupa organizacija:

 1. Postojeće firme za pružanje finansijskih usluga kao što su banke, osiguravajuća društva, itd;
 2. Alternativne finansijske firme, fintech firme i provajederi finansijskih tehnologija (softverske kompanije);
 3. Inkubatori za akceleratore pokretanja poslovanja i investitorska zajednica;
 4. Svi regulatori finansijskih usluga;
 5. Relevantna vladina ministarstva koja su odgovorna za promovisanje preduzetništva;
 6. Udruženja i privredna tijela koja predstavljaju sektore finansijskih usluga;
 7. Univerziteti i privatne obrazovne institucije (kako bi se razumjelo kako se vještine digitalnih finansijskih usluga mogu razviti u zemlji);

Očekujemo ukupno više od 200 odgovora od svih firmi učesnika. U svakoj firmi, link za anketu će biti poslat izvršnom menadžmentu, šefu sektora, višim menadžerima kao i operativnom osoblju, tako da dobijemo cjelovit pogled na ovu oblast iz različitih perspektiva.


Koje su koristi od učešća u anketi?

 • Imate priliku da se i Vaš glas čuje u pogledu razvoja Nacionalne fintech strategije
 • Možete da iznesete svoje organizacijske izazove sa kojima se susrećete kod razvoja proizvoda digitalnih finansijskih usluga ili fintech poduhvata.
 • Ti izazovi će biti dio Nacionalne fintech strategije, čime će se ukloniti neke od prepreka sa kojima se vaša organizacija suočava na svom digitalnom putu.
 • Imaćete bolji uvid u mogućnosti i izazove sa kojima se suočava vaš sektor u razvoju digitalnih finansijskih usluga ili fintech proizvoda i usluga.
 • Moći ćete da uporedite svoju organizaciju sa svojom konkurencijom.


Koliko će Vam biti potrebno vremena za popunjavanje ankete?

Anketa ne bi trebalo da oduzme više od 30 minuta Vašeg dragocjenog vremena.


Šta ako ne mogu da odgovorim na pitanje u anketi?

Molimo da se potrudite da na sva pitanja odgovorite što je preciznije moguće. Vaš doprinos je zaista važan. Međutim, ako ne možete da odgovorite na određeno pitanje, u nekim slučajevima možete ga ostaviti praznim. Tamo gdje je odgovor obavezan, u većini slučajeva ćete imati izbor informacija koje će Vam usmjeriti odgovor. Ako i dalje ne možete da odgovorite na pitanje, zamolite svog imenovanog predstavnika da pitanje pojasni, a zatim pokušajte da date odgovor na obavezno pitanje.


Šta ako smatram da sam pogrešna osoba za popunjavanje ankete?

Ako smatrate da niste dovoljno kvalifikovani ili upućeni da možete da odgovorite na upitnik za anketu, ili ukoliko smatrate da ste pogrešno odabrani za ispunjavanje ankete, obratite se svom imenovanom predstavniku i obavijestite ga zašto smatrate da niste adekvatna osoba za ispunjavanje ankete. Vaš imenovani predstavnik može da Vam pojasni zašto ste određeni za ispunjavanje ankete ili može da pronađe zamjenu ukoliko ste pogrešno odabrani.


Koliko dugo će trajati sprovođenje ankete

Istraživanje će trajati od 24. avgusta do 16. septembra. 


Šta se dešava nakon što se anketa završi?

Anketa će biti zaključena 16. septembra 2022. Svi odgovori će biti sabrani, nakon čega započinje proces analize. Nalazi će biti detaljno prikazani u izvještaju o stanju. Izvještaj će biti proslijeđen svim firmama učesnicama i javno objavljen. Takođe ćemo biti domaćini događaja na kojem ćemo predstaviti nalaze istraživanja i razgovarati o narednim koracima ka razvijanju Nacionalne fintech strategije.


Šta ako još uvijek imam pitanje i ovdje ne mogu da pronađem odgovor?

Ako odjeljak FAQ na ovoj web stranici ne daje odgovore na sva Vaša pitanja, svoje pitanje možete poslati na e mail info@cbcg.me