FAQ


1. Kako kontaktirati CBCG FinTech Hub?

CBCG FinTech Hub možete kontaktirati putem obrasca na linku. CBCG FinTech Hub je otvoren za konsultacije prema svim FinTech kompanijama, bilo da posluju u Crnoj Gori ili inostranstvu.


2. Na koji način CBCG FinTech Hub pruža podršku?

CBCG FinTech Hub predstavlja platformu Centralne banke Crne Gore čiji tim eksperata pruža detaljne odgovore na pitanja pravnih lica i preduzetnika iz korporativnog sektora, obezbjeđujući ključne informacije iz nadležnosti Centralne banke Crne Gore u oblasti platnih i finansijskih usluga. CBCG FinTech Hub pruža podršku u vezi primjene regulatornog okvira iz nadležnosti CBCG – supervizija, nadzor i licenciranje, i to isključivo kod inovacija povezanih sa pružanjem bankarskih ili platnih usluga


3. U kom roku se može očekivati odgovor?

Rok za odgovor zavisi od kompleksnosti i sadržaja zahtjeva. Stručni tim Centralne banke će se truditi da odgovori u najkraćem mogućem roku.


4. Kome CBCG FinTech Hub nije namijenjen?

  • CBCG FinTech Hub nije namijenjen poslovnim idejama u početnoj fazi razvoja.
  • CBCG FinTech Hub nije namijenjen pravnim licima i preduzetnicima koji razvijaju nebankarske ili neplatne finansijske proizvode i usluge. 
  • CBCG FinTech Hub ne pruža savjetovanje za razvoj FinTech biznis modela, niti pruža usluge poreskog ili savjetovanja vezanog za komercijalno poslovanje FinTech kompanija. Prilikom obraćanja CBCG FinTech Hubu, potrebno je da FinTech kompanija već ima razrađen poslovni model vezan za inovacije na području bankarskih ili platnih usluga.
  • Ukoliko CBCG kompaniji izda mišljenje preko CBCG FinTech Huba, ono ne zamjenjuje postupak u vezi sa izdavanjem odobrenja za pružanje platnih, bankarskih ili ostalih usluga (odobravanje licence) iz domena nadležnosti CBCG. Odluka o zahtevima za odobrenje obavljanja poslova iz domena nadzora CBCG izdaje se u zakonom propisanim postupcima.